Tumblelog by Soup.io
 • sharaquss
 • skulldisco
 • magdulum
 • emciu
 • aldie
 • megadeth
 • greengreenman
 • jestes-niepoczytalny
 • kramerpacer
 • TankistD
 • havingdreams
 • kuczy
 • kaciaw
 • kacownik
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2019

4403 737b 500
Reposted frompampunio pampunio viaikari ikari
Zatop nas Boże, bo nie zasługujemy na nic innego. Bo nie potrafimy ani myśleć, ani kochać, bo tego nie chcemy. Bo idziemy przez las. Pijani od słów. Głuchnąc od hałasu. Ślepnąc od świateł.
— Ślepnąc od świateł
Reposted frompastelowe pastelowe viadotkliwie dotkliwie
9877 3ee5 500
Reposted fromtak-niewiele tak-niewiele
Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako viamothsdevourer mothsdevourer
Nasza kultura opiera się na nadmiarze, nadprodukcji, w rezultacie czego nasze doświadczenie zmysłowe stopniowo coraz bardziej traci na wyrazistości. Warunki współczesnego życia - materialnej obfitości, namnożenia rzeczy - osłabiają naszą zdolność odczuwania. (...) Dziś ważne jest uleczenie naszych zmysłów. Musimy się nauczyć więcej widzieć, słyszeć i odczuwać.
— Susan Sontag, "Przeciw interpretacji i inne eseje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamhsa mhsa
9486 f108 500
Reposted fromsoftboi softboi viaikari ikari
Kto powiedział, że ciężkie jest czekanie, rzekł prawdę. 
— Niccolò Machiavelli, La Mandragola
Reposted fromlovvie lovvie viamothsdevourer mothsdevourer

March 26 2019

Gdyby nie myśl o samobójstwie, już dawno bym się zabił.
— Emil Cioran, Sylogizmy goryczy.
Reposted frommhsa mhsa viaFuckyoubitch Fuckyoubitch
Wiesz czego mi brakuje najbardziej, tej empatii z drugiej strony. Zainteresowania, uczucia że jestem potrzebny.. 
— Wiadomości nigdy nie wysłane
Reposted fromegzystencja egzystencja viaFuckyoubitch Fuckyoubitch
Moje serce
coraz częściej przypomina mi
zdrętwiałą rękę.
Niby jest.
Zdrowe i całe.
A jednak nie potrafię wykonać nim
najprostszego gestu.
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viaFuckyoubitch Fuckyoubitch
Z każdego miejsca - uciekałem.
Od każdego człowieka - uciekałem.
Głupie były te moje ucieczki - bezskuteczne.
Po co uciekać z jednego miejsca do innego, jeżeli potem znów się ucieka z innego do jeszcze innego? Bo po co zostawiać jednego człowieka dla drugiego, jeżeli tego drugiego zostawia się póżniej dla trzeciego, a tego trzeciego dla...
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viaFuckyoubitch Fuckyoubitch
Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— jestem zmęczona
Reposted frompassionative passionative viaensomme ensomme
- Wystarczy! - Wbiła palec wskazujący w jego pierś. - Tam w środku jest ból. Wiem o tym. Ty też o tym wiesz, ale nie ruszysz z miejsca, dopóki nie pozwolisz mu wyjść na powierzchnię. Cokolwiek teraz robisz, to nie działa. Zapanuj nad tym, Ryan. Nie pozwalaj, żeby to wciąż decydowało za ciebie.
— Kate McCarthy, Fighting Redemption
Reposted frommefir mefir viaensomme ensomme

March 24 2019

0534 c549
Reposted fromM74Funky M74Funky viaFuckyoubitch Fuckyoubitch
Nigdy nie zmienisz swojego życia, dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromxalchemic xalchemic viaFuckyoubitch Fuckyoubitch
“ Ja ciągle mam w głowie to pytanie, ono stale mi towarzyszy: „Czy to, czego chcę, jest tym, czego potrzebuję?”. Najczęściej nie. Ale żyjemy w kulturze, która jest nastawiona na to, żeby mieć i pragnąć wszystkiego, i to najlepiej od razu.
— Jacek Braciak
Reposted fromxalchemic xalchemic viasanitas sanitas
4426 ef2b 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viainsanedreamer insanedreamer
4181 a539
Czy tam, gdzie teraz jesteś, ciepło jest, cicho jest, dobrze jest? Pauza. Czy tam jest bardzo inaczej, niż tutaj bywało? Pauza. Czy tam w ogóle jest? Pauza. Stęskniłem się za tobą... A ty, jak gdyby nigdy nic, jak gdyby mnie nie było. Pauza. Zapomnij o tych wszystkich naszyjnikach z powrozu, o sercu jak domek z kart. Pauza. Wróć. Czekam, aż mi dokładnie opowiesz, jak jest tam, gdzie teraz jesteś. Pauza. I proszę, nie martw się.
Pauza. Śmierć to słońce, które mówi: dobranoc.
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted fromprzeblyski przeblyski viaNoirBlanc NoirBlanc
1704 b9a7 500
Reposted fromsoftboi softboi viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl