Tumblelog by Soup.io
 • sharaquss
 • skulldisco
 • magdulum
 • emciu
 • aldie
 • megadeth
 • greengreenman
 • jestes-niepoczytalny
 • kramerpacer
 • TankistD
 • havingdreams
 • kuczy
 • kaciaw
 • kacownik
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

6884 417f 500
Reposted fromhagis hagis
Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
Reposted fromchujawa chujawa viadooomiiin dooomiiin
4224 eed0
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaSilvanus Silvanus
3176 ff76 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSilvanus Silvanus
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
9002 e788
4636 1030 500
Reposted fromsarazation sarazation viasweetnothingg sweetnothingg
9047 2234 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasweetnothingg sweetnothingg
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasweetnothingg sweetnothingg
Wszyscy boimy się ludzi, którzy mogą nas zranić.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaangelofdeath angelofdeath
8862 b827 500
Wie pan, wszystko jedno, czy się ma przed sobą sto lat, rok czy tydzień, zawsze się ma przed sobą wszystko.
— Jerzy Pilch ("Ulica Filarecka" [w:] "Bezpowrotnie utracona leworęczność")
Reposted fromdurmik durmik viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
7155 e528 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C.
8154 ce18
3378 0a46
Reposted fromhalucynowa halucynowa viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viaSapereAude SapereAude
6671 7d02 500
Reposted fromPhoenixbird Phoenixbird viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl