Tumblelog by Soup.io
 • sharaquss
 • skulldisco
 • magdulum
 • emciu
 • aldie
 • megadeth
 • greengreenman
 • jestes-niepoczytalny
 • kramerpacer
 • TankistD
 • havingdreams
 • kuczy
 • kaciaw
 • kacownik
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

6354 7a2b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasadporn sadporn

September 22 2017

Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromSzyszek4 Szyszek4 viaszydera szydera
6266 1a87 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaszydera szydera
5974 e88d 500
Reposted fromPoranny Poranny viamylittleuniverse mylittleuniverse
“Mówi się, że ludzie, którzy nie mieli łatwego dzieciństwa, szybciej dojrzewają. Zgadzasz się z tym? – Być może tak jest. Bo mnie od zawsze interesowały tylko te najważniejsze sprawy, najtrudniejsze pytania.”
— Martin Vopenka
Reposted fromlouve louve viajointskurwysyn jointskurwysyn
Przepraszam za wyrażenie, bardzo przepraszam - ale burdel mi się w mózgu robi, wielki bałagan, nieporządek.
— Jarosław Borszewicz

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viaanorexianervosa anorexianervosa
Kobiety szukają osobowości. Mężczyznom ona przeszkadza.
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaszydera szydera

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boje się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
8978 f3cc
Reposted fromSombra Sombra viamagolek22 magolek22
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viamagolek22 magolek22
1372 8e1a
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamagolek22 magolek22

September 21 2017

6858 4fca 500
from Sylvan Pass to Limestone Lakes, Canada. August 2017

September 20 2017

7099 9d10
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viaszydera szydera
6488 8404 500
6189 0255 500
Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaarizonadream arizonadream
1541 fbf5 500
Reposted frombrumous brumous viaarizonadream arizonadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl