Tumblelog by Soup.io
 • sharaquss
 • skulldisco
 • magdulum
 • emciu
 • aldie
 • megadeth
 • greengreenman
 • jestes-niepoczytalny
 • kramerpacer
 • TankistD
 • havingdreams
 • kuczy
 • kaciaw
 • kacownik
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

2797 333d
Reposted frommisteriousshiver misteriousshiver viastrzepy strzepy

March 18 2018

Czasem mam takie wrażenie, jakbym wszedł w życie bez zaproszenia i nagle wszyscy odkryli to oszustwo i oskarżali mnie wzrokiem, wbijając we mnie spojrzenia ostre jak ciernie.
— Jaume Cabré – "Wyznaję"
2375 d801
przed snem szukam obrazków przytulających się ludzi, aby spróbować uwolnić trochę oksytocyny z podwzgórza.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaGunToRun GunToRun

March 17 2018

4430 87ca 500
6088 a6ae
Reposted fromdembus dembus viagdziejestola gdziejestola
4725 419d
0887 9583
4143 f517
Reposted fromkassiarzyna kassiarzyna viamagolek22 magolek22
Play fullscreen
Jezioro ma twój zapach i twój smak . Czuję to gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce. Wspomnienia jak lawa gorące.  Uciekam przed nimi tak co noc
Reposted frombetterthanlies betterthanlies viaGunToRun GunToRun
8007 26b1 500
Reposted fromruuude ruuude viaanorexianervosa anorexianervosa
Gentelmen przedstawi Cię swoim rodzicom, a nie czterem ścianom swojej sypialni.
— Leah Darrow
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaGunToRun GunToRun
0571 1d91
0572 b398
9319 82d9
Reposted frommesoute mesoute viaszydera szydera
8012 3d78 500
Reposted fromstepywilcze stepywilcze viapassionative passionative
0806 9352
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaszydera szydera
Play fullscreen
Chodź, połóż się przy mnie
i okłam mnie
Powiedz, że mnie kochasz
Powiedz, że jestem tym jedynym

Doświadczenia wywierają trwałe wrażenie
Ale słowa raz wypowiedziane
Teraz nie znaczą zbyt wiele
Wiara jest drogą
Drogą niewinnych
A kiedy mówię niewinnych
Powinienem powiedzieć naiwnych
Więc okłamuj mnie
Ale rób to szczerze
Spraw bym słuchał
Choć przez minutę
Spraw bym myślał
Że jest w tym choć trochę prawdy

Obietnice składane dla wygody
Nie są koniecznie tym
Czego potrzebujemy
Prawda to słowo
Które straciło swe znaczenie
Prawda stała się
Zaledwie półprawdą
Więc okłam mnie
Jak robią to w fabryce
Spraw bym myślał
Że pod koniec dnia
Jakaś wielka nagroda
Spotka mnie
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viax-ray x-ray
1606 259a 500
Reposted fromhagis hagis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl