Tumblelog by Soup.io
 • kacownik
 • kaciaw
 • kuczy
 • havingdreams
 • TankistD
 • kramerpacer
 • jestes-niepoczytalny
 • greengreenman
 • megadeth
 • aldie
 • emciu
 • magdulum
 • skulldisco
 • sharaquss
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2019

9213 674b 500
Reposted fromciarka ciarka viairmelin irmelin
4627 99ec 500
Reposted fromeyelyn eyelyn viairmelin irmelin
2267 6f54
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
6636 5ceb 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viairmelin irmelin
Pamiętaj, że możesz na mnie liczyć. Razem być może zwariujemy, ale na pewno sobie poradzimy.
— Aleksandra Steć
Reposted fromlovvie lovvie viairmelin irmelin

Gdy Cię poznałam nie było żadnych znaków. Słońce nie zmieniło lokalizacji, ziemia nie zatrzęsła się. Nie było nawet fajerwerków, grzmotów czy uginających się nóg. Wiedziałam,wiedziałam jednak, że to Ty.

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viairmelin irmelin
6871 d4d1
or a state of water
Reposted fromrubinek rubinek viaMartwa13 Martwa13
9178 b90f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaMartwa13 Martwa13
0386 c8a7 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viaMartwa13 Martwa13
chcę Ciebie 
wziąć 
w każde możliwe miejsce
ale najbardziej 
chcę Cię 
mieć 
na co dzień 
2265 8835
Reposted fromkarahippie karahippie viaMartwa13 Martwa13
5665 28b2 500
4652 338b
Reposted fromkarahippie karahippie viamagolek22 magolek22
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu

September 19 2019

Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek, "Poezja jak bluza z kapturem", "Magazyn Świąteczny. Gazeta Wyborcza", 22-23.03.14
Reposted from1923 1923 vialiliowadusza liliowadusza
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente vialiliowadusza liliowadusza
4014 bd81 500
Reposted frompesy pesy viapchamtensyf pchamtensyf
Im jestem starszy, tym bardziej jestem przekonany, że liczą się proste rzeczy. Nie kasa, tylko miłość.
Że każdy ranek to nowy początek. Że można porozmawiać bez ściem, tarcz i szóstych znaczeń i mówić dokładnie to, co myślimy. Że stary Merc, może dać tyle samo radochy co Ferrari. Że można siedzieć pod drzewem, pić tanie wino, jeść kurczaka palcami i być bardziej szczęśliwym i pełnym, niż wpieprzając śledzia zawiniętego w pączek, w ekskluzywnej skandynawskiej restauracji, gdzie na stolik czeka się trzy miesiące.
— Piotr C., Pokolenia Ikea
to zabawne, że słowa mogą podlegać tak różnym interpretacjom.
— breaking bad
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
6401 9a61 500
Reposted fromrubinek rubinek viapsychedelix psychedelix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl